Marka Sorgula

BİLİŞİM SİSTEMİNE YÖNELİK SUÇLAR

Bilişim sistemine yönelik suçlar, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında, madde 243’de “Bilişim sistemine girme (yetkisiz erişim, sisteme müdahale), madde 244’de “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (veriye müdahale); bilişim sistemleri aracılığıyla yarar sağlama”, madde 245’de "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” olarak düzenlenmiş olup söz konusu suçlar:

AFK Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku konularında hizmet vermekteyiz.