Marka Sorgula

ARAÇ MAHRUMİYETİ

 

Hasar gören bir aracın onarım süresi boyunca kullanılamaması sebebiyle ortaya çıkan zarar araç mahrumiyet tazminatı ya da araçtan yoksun kalma tazminatı olarak tanımlanmaktadır. Onarım süresince kullanılamayan araçlardan dolayı kural olarak kazada kusuru bulunan araç sahibi ve sürücüsü sorumludur. Ayrıca sigorta şirketlerinin, mağduriyetleri gidermesi sürecindeki ihmalleri sebebiyle, onarım süresi uzayan ya da aracın perte/hurdaya çıkması nedeniyle hasar ödemesi geciken araçlarla ilgili de sigorta şirketlerinden talepte bulunulabilir.

İlgili kazaya uğrayan aracın, nasıl kullanıldığı (özel veya ticari araç), aracın kullanan kişinin kullanıldığı güzergah (örneği kişinin evi ile işyeri arasındaki uzaklık gibi), zaten araç kullanılsaydı da gidip gelmesi halinde yapacağı zorunlu giderler (yakıt, amortisman gideri gibi) belirlenecek zararından indirilir.

Uygulamada, araç mahrumiyet tazminatı, hasar gören aracın yerine, emsal bir araç kiralanırsa (veya kiralanmış olsaydı) kiralan aracın günlük bedeli ile (yani araç kiralama bedeli) hasarlı onarımda kaldığı gün sayısı çarpılarak hesaplanır. Bu da umumiyetle araç kiralama şirketlerinin bedelleri üzerinden hesaplamalar yapılabilmektedir.

Afk Hukuk Bürosu olarak bu kalem giderlerin tespit ve hesabında, gerçek zararın tespitine sonuç veren T.Borçlar Kanunu ve İçtihatlara dayanılmasını savunmaktayız.