Marka Sorgula

GAYRİMENKUL DAVALARI

Türkiye’de Gayrimenkul Hukukunu düzenleyen pek çok yasa ve alt düzenlemeler vardır. Medeni Kn, Tapu Kn, Orman Kn, Kadastro Kn, İmar Kanunu ve sair. Boğaziçi İmar, Kültür Varlıkları, Vakıflar, Milli Emlak, Belediye uygulamaları, yargı içtihatları da caridir.

Gayrimenkul alanında hukuk, tapu, kadastro, belediye, mimari, emlak, finans gibi alanlarda bilgi ve tecrübe birikimi olan kişi ve kuruluşları bir araya getirmeyi hedefledik.

Gayrimenkul sektörünün yapısı ve hukuki özellikleri nedeniyle birbirinden bağımsız çok sayıda yasal mevzuat ve idari işlemin konusu olması nedeniyle, gayrimenkulle ilgili yatırım kararı almadan önce, mutlaka yetkin kişi veya kurumlardan danışmanlık hizmeti alınması, yatırımdan beklenen faydanın sağlanması ve riskin en aza indirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Gayrimenkul geliştirme projelerine hazırlık olacak her türlü bilgi ve belgeleri temin edip mevzuatı dâhilinde yorumlayarak yatırımcılara rehberlik edilmesi de bu hizmet kapsamında Gayrimenkul Danışmanlığı olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki başlıklardaki hizmetleri uzmanlarımız/çözüm ortaklarımızla sunuyoruz.

-GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ,

-KENTSEL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI,

-ARAZİ VE PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI,

-YATIRIM ANALİZİ,

-FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI HİZMETİ,

-MAKİNE TESİS DEĞERLEME HİZMETLERİ,

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

AFK Hukuk Bürosu olarak taşınmaz hukuku konularında hizmet vermekteyiz.