Marka Sorgula

PATENT VE FAYDALI MODEL

Buluş kısa ifade ile sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Sanayideki yenilikler ve buluşlar ise yeni teknolojilerin üretilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, mevcut teknolojilerde yenilikler, geliştirmeler ve iyileştirilmeler sağlanmasıdır.

Patent ile korunabilecek buluşların "yenilik", "tekniğin bilinen durumunun aşılması" ve "sanayiye uygulanabilirlik" niteliklerini taşıması gerekmektedir.
Buluşların korunmasına uygulanan Faydalı Model korumasında ise yalnızca yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma kriterleri aranmaktadır. Buradaki yenilik de yine mutlak yeniliktir. Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddelere ilişkin buluşlar koruma kriterlerini haiz olsalar dahi faydalı model belgesi verilerek korunamazlar.

Patent hakkı, buluş sahibine, buluşunu açıklaması karşılığında buluş konusu ürünü üretme, pazarlama, satma ve kullandırma konusunda tercihe göre 7 veya 20 yıl ayrıcalık vermekte iken faydalı model korumasında aynı haklar 10 yıl için geçerlidir.

FAYDALI MODEL BELGESİ İLE KORUNABİLECEK BULUŞLAR

Buluşların korunmasına uygulanan faydalı model korumasında ise yalnızca yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma kriterleri aranmaktadır. Buradaki yenilik de yine mutlak yeniliktir. Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddelere ilişkin buluşlar koruma kriterlerini haiz olsalar dahi faydalı model belgesi verilerek korunamazlar.

KORUMANIN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

Patent ve faydalı model haklarının koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlar. 
Patent hakkı, buluş sahibine, buluşunu açıklaması karşılığında buluş konusu ürünü üretme, pazarlama, satma ve kullandırma konusunda tercihe göre incelemesiz sistem için 7 veya incelemeli sistem için 20 yıl ayrıcalık vermekte iken faydalı model korumasında aynı haklar 10 yıl için geçerlidir.

PATENT BAŞVURUSU SONRASI İŞLEMLER

Patent başvurusu işlemleri 3 aşamadan oluşur.
1- Şekli inceleme,
2- Tekniğin bilinen durumuna ilişkin Araştırma Raporu 
3- Ayrıntılı İnceleme Raporu

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU SONRASI İŞLEMLER

Faydalı Model başvurusu işlemleri 3 aşamadan oluşur.
1- Şekli inceleme,
2- Yayın ve itiraz 
3- Tescil
Faydalı model sistemi incelemesiz sistem olup, başvurunun yayınına itiraz olsa dahi başvuru tescil edilir.

PATENT VE FAYDALI MODEL İŞLEMLERİ ŞEMASI

AFK Hukuk Bürosu olarak Fikri Hakların tüm dallarında hizmet vermekteyiz.