Marka Sorgula

HASAR TAMİR MASRAFLARI

 

Meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan araçlarla alakalı, hasar tespiti, hasarın tamir bedeli, işçilik ve parça bedeli ile bunlara dair KDV bedeli, kusur durumuna göre, mağdur tarafından kusurlu yandan istenebilecek maddi zararlar/tazminatlardır.

Her olayda olduğu gibi bu kalem alacaklar da somut duruma göre değişmektedir. Duruma göre tazminat talep edilecek karşı yan, gerçek/tüzel kişiler olabildiği gibi aynı zamanda ZMSS, KASKO sigortacıları gibi bizatihi bu zararları temin eden kurumlardan da bu kalemler talep edilebilmektedir.

Bu tarz sorunlarda, parça ve işçilik giderleri konusunda anlaşmazlıklar baş göstermektedir. Afk Hukuk Bürosu olarak bu kalem giderlerin tespit ve hesabında, sadece Genel Şartlara göre değil gerçek zararın tespitine hüküm veren T.Borçlar Kanunu ve İçtihatlara dayanılmasını savunmaktayız ve bu şekilde gerçek zararın tazmini için hizmet vermekteyiz.