Marka Sorgula

Tıbbi Hata (Malpraktis) Nedeniyle Vefat-Sakatlık (Maluliyet) Tazminatları

 

Sağlık çalışanlarının çoğu iş hayatında tıbbi hata ile ve neticesinde de şikâyetle karşılaşmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetinin verildiği ortamdan, cihazlardan ve organizasyondan kaynaklanan zararlar da söz konusu olabilir. Personel eksikliği, eğitimsiz personel, eski ve niteliğini yitirmiş cihazların tanı ve tedavide kullanılması, SGK ve Bakanlık/Bürokrasideki bazı maslahata aykırı uygulamaları da tıbbi hatalara yol açmaktadır.

 

Afk Hukuk Bürosu olarak, her bir başvuruyu titizlikle inceleyip,tıbbi hata ile tedavinin,rahatsızlığın olağan risk ayrımını gerçekçi yapmaya gayret etmekteyiz.Zira,hem üstün gayretle çalışan hekimlerin, basit yargılamalarla çalışma azimlerini kırmamak hem de uzun süren yargılamalar sonucunda mağduru bir kez daha maddi-manevi mağdur etmemek önemli düsturlarımızdan biridir.

 

Afk Hukuk Bürosu olarak, müvekkil ve danışanlarımıza, tıbbi hata konusunda tıbbi hatanın tespitin zorluğu, sürecin çok sıkı incelenmesi, özel-kamu hastanesi ayrımı yapılması, kamu hukuk yönünden hizmet kusuru ve özel hukuk yönünden dikkat ve özen gösterme ölçütleri son derece önemlidir. Yine hekimlerin en küçük kusurlarından dahi sorumlu oldukları nazara alındığında hak arama kapsamında tarafların insani haklarının da gözetilerek sürecin hassasiyetle yürütülmesine hukuk büromuzca dikkat edilmektedir. Bu konuda Afk Hukuk Bürosu olarak gerçek zararın tespitiyle ve bu zararın tazminat olarak hüküm altına alınması için destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarının (vefat-sakatlık-maluliyet-özürlülük tazminatları) tazminat davalarında, tazminatların mağdurlara ulaşmasına hizmet etmek ve vesile olmak için gayret sarf etmekteyiz.