Marka Sorgula

KEFALET
Bilindiği üzere, geçerli bir kefalet borcunun doğabilmesi için kefilin, ferdileştirilmiş bir asıl borcu tekeffül etmesi gerekir.

Belli bir miktara kadar kredi borcuna kefil olunması halinde o kredi sözleşmesi çerçevesinde ilk kredi alınıp ödense dahi, o sözleşmeye dayanılarak daha sonra o limit dâhilinde yeni bir kredi kullanıldığında kefil, kural olarak sorumlu olmakta devam eder.

Bankaların, alacaklarını tahsil etmek amacıyla ve ellerindeki yetkileri kullanarak, gerçek anlamda borçlu olmayan kişilerin tüm ticari hayatlarını neredeyse bitirerek, kişinin ilgili piyasadaki rekabet koşullarını bozduğu bir gerçektir. Bankalar piyasadaki kredi düzeninin bozulması için değil, istikrarlı ve dengeli şekilde sürdürülmesi için çaba göstermelidir.

Bankaların hâkim durumunun kötüye kullanılması, mevcut tüm bankalar tarafından aynı şekilde gerçekleştiriliyor olması ise, bu durumun aynı zamanda uyumlu eylem olarak ortaya çıkmasına da sebebiyet vermektedir.Aynı hakim durumun kullanılması gibi uyumlu eylemi de rekabete aykırı eylemler olarak kabul edilmektedir.
Somut olaylara bakıldığında bankaların talepleri ve mevcut sözleşme hükümleri incelendiğinde, tüm bu tutum ve davranışların hâkim durumun kötüye kullanılması ve uyumlu eylem yasakları sebebiyle de geçersiz olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Aynı zamanda Rekabet Kurulu, bankaların bu türden davranışlarını inceleyerek, bu durumu tespit etmelidir.

Afka Fikri Hakları Danışmalık AŞ olarak, hem bu konularda fizibilite ve danışmalık hizmeti vermekte hem de gerek duyulduğunda Uzman Mütalaası başlığında izah edilen usulde kullanılmak üzere uzman görüşü ve teknik raporlar hazırlayarak da müşterilerimize hizmet vermekteyiz.