Marka Sorgula

SOSYAL MEDYA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İfade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nin (AİHS) 10. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.

Anayasaya, göre ise ifade özgürlüğü “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” başlığı altında 26. maddede şöyle düzenlenmiştir: “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

AFK Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku konularında hizmet vermekteyiz.