Marka Sorgula

DESTEK (VEFAT) TAZMİNATI-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

 

1)Destek: Yaşadığı sürece yakınlarına maddi ve manevi destek olan, “parasal, bedensel ve düşünsel etkinliğiyle” yardım ve hizmet eden kişidir.


2)Destek tazminatı: Ölenin ekonomik gücüyle, bedensel ve düşünsel varlığıyla, yardım ve hizmetleriyle, yoksun kalanların yaşamını kolaylaştırıcı her türlü etkinliğiyle sağladığı destekliğin parasal değerlendirmesidir.


3) Kimler destek sayılacaktır: Eş, çocuk, anne, baba gibi aile bireyleri ile çok özel durumlarda kardeşler birbirlerinin desteği olup, bunların dışındakiler ayrıntı ve çok uzak olasılıklardır.


4)Kimler destekten yoksun kalmış olacaktır: Yukarda sayılan kişilerden birinin ölümüyle, yardım, desteklik, dayanışma, bakıp gözetme, koruyup kollama sona ereceğinden, ötekiler destekten yoksun kalmış olacaklardır.


5) Tazminatın ölçüsü: Parasal desteklikte tazminatın ölçüsü öncelikle “gerçek kazançlar” olup; gerçek kazanç kesinlikle saptanamıyorsa türlü yöntemlerle araştırılacaktır. Yardım ve hizmet ederek desteklikte “asgari ücretler” birim alınacaktır.

Destek/vefat tazminatının hesaplanması her somut olay ve kişilere göre değişmektedir.

*Kusur durumu,

*Ölenin ve geride kalanların yaşı,

*Ölenin/desteğin geliri,

*Destek/tazminat alacakların sayısı,

*Mahsubu gereken başka kişi/kurumdan tazminat/aylık bağlanması

*Desteğin mezuniyeti/işi/mesleği 

*Olayın iş kazası/idari bir eylemden kaynaklanan türden olması gibi çeşitli verilere göre tazminatın miktarı ve hesaplama usulü değişiklik göstermektedir.

*Afk Hukuk Bürosu olarak, savunduğumuz görüş, gerçek zararın/gelirin tespiti, açıkta pay bırakılmadan tazminat dağılımı ile tazminat hukukunun temelini oluşturan, gerekçesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine dayanan Türk Borçlar Kanunu 55.md ve Yargıtay’ın geçmiş yıllardaki müstekar içtihatlarına göre hesaplama yapılmasıdır.Bu konuda Afk Hukuk Bürosu olarak gerçek zararın tespitiyle ve bu zararın tazminat olarak hüküm altına alınması için destekten yoksun kalma (vefat tazminatları) tazminat davalarında, tazminatların   mağdurlara ulaşmasına hizmet etmek ve vesile olmak için  gayret sarf etmekteyiz.