Marka Sorgula

DENİZ SİGORTACILIĞI VE DANIŞMANLIĞI

 

Özel Sigortacılık ve sigorta hukuku son yüzyılda çok hızlı bir gelişim göstermiş ve başta ticaret olmak üzere, sağlık, yatırım, trafik ve diğer birçok alanın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu manada yurt dışından Türkiye’de yatırım yapacak şirket, bir Türk sigorta şirketi yahut (çoğunlukla) global bir sigorta şirketi ile riski teminat altına almakta; yahut devletler tarafından yapılan ulusal ve uluslararası yatırımlar; Türkiye’deki yabancıların sağlık hizmetleri sigortasız icra edilememektedir. Bu kapsamda özellikle sigorta poliçelerinin hazırlanması; yorumlanması, kapsamı ve sigorta tazminatı konularında uygulamada ciddi problemler yaşandığı görülmektedir.

 

Türkiye’de sigorta her ne kadar ileri ülkelerin gerisinde kalmış da olsa, globalleşen dünyada sigortacılıktaki gelişmelere paralel olarak hızla ilerlemektedir. Ancak elbette bu süreç gelişmiş ülkeler ile ciddi paralellik göstermektedir. Bu sebeple ancak akademik faaliyetler neticesi, başta İngiltere olmak üzere sigortacılıkta gelişmiş diğer ülkelerin sigorta germişine vakıf olmak, Türkiye’deki sigorta uyuşmazlıklarında çok ciddi bir fark yaratmaktadır. 

 

Afk Hukuk Bürosu çatısı altında barındırdığı ve Türkiye’de saygın bir yere sahip olan deniz ticareti danışmanlığı alanında uzman akademik bir danışman kadro ve yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip ekibi vesilesiyle sigortacılık sözleşmeleri alanında kapsamlı bir hizmet vermektedir. Bu kapsamda, başta sigorta poliçelerinin hazırlanması ve müzakereleri olmak üzere,  Deniz Araçlarının ve Taşınan Emtianın Sigortalanması,  Sigortacılıkla alakalı muhtemel bir uyuşmazlık halinde gerek yurt içi gerekse yurt dışı sigorta temsilcileri ile görüşmeler yapmak;  temsil edilecek olası sigortacı veya sigorta ettiren lehine etkin bir şekilde yürütülmek ve sonuçlandırmak konusunda nitelikli bir hizmet vermektedir.