Marka Sorgula

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm, kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekânsal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.

Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır.

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor. Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır. 

Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ MEVZUAT ÖZETLE

·6306 sayılı Afet Riski Altındaki Al.Dön. Hak. Kn

·5393 sayılı Belediye Kanunu (73. md)

·775 sayılı Gecekondu Kanunu

·5366 sayılı Yıpranan Tar. ve Kül. Taş.Var. Yen. Kor. Hak. Kn

·5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

·2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mev.Ayk.Yap.Uyg.Bazı İşlemler

-6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

·2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

·644 sayılı Çevre ve Şeh. Bak.Teş. ve Gör. Hak. KHK

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

AFK Hukuk Bürosu olarak taşınmaz hukuku konularında hizmet vermekteyiz.