Marka Sorgula

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Aktüel - İçtihatlar

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

AYM'den vergi suçlarıyla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), vergi kaçakçılığı davaları ile ilgili önemli bir iptal kararına imza attı. AYM, Vergi Usul Kanununun 367. maddenin son fıkrasını iptal etti. "Tek fiile tek ceza verilmesi gerektiği" ilkesinden hareketle iptali istenen 213 sayılı Kanunun 340/2, 359/son ve 367/5. fıkralarını ise Anayasaya uygun buldu. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 340, 359 ve 367. maddelerinin çeşitli fıkralarının iptali istemine dair Anayasa Mahkemesi'nin 04/11/2021 ta

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

AYM'den emsal mesai kararı: Parmak izi ile takip hak ihlali!

Anayasa Mahkemesi, Söke Belediyesi'nin parmak iziyle mesai takibi yapmasını kişisel verilerin korunması hakkının ihlali olarak değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, parmak izi uygulamasından vazgeçilmesi için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

ÖTV İadesi

T.C. DENİZLİ VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO    : ..... KARAR NO    : ..... DAVACI    : ..... VEKİLİ    : AV. ABBAS KOCAKAYA    DAVALI    : ..... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  VEKİLİ    : ..... DAVANIN ÖZETİ    :Davacı vekili tarafından, müvekkili adına 20180828...001 numaralı vergi/ceza ihbar

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

AMME ALACAKLARI

T.C. DENİZLİ VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO    : ......  KARAR NO    : ....... DAVACI    : ...... VEKİLİ    : AV. ABBAS KOCAKAYA DAVALI    : ....... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  VEKİLİ    : ....... DAVANIN ÖZETİ    : Davacı vekili tarafından müvekkili adına ortak sıfatı ile düzenlenen, ..... dönemine ilişkin kurumlar vergisi içerikli,  6.11.2019 tarih ve 2019.......0

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

KVKK Nedir? Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi. TBMM’de yasalaştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “kişisel verilere” ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Kanun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, kişisel, kurumsal sorumlulukları ve aynı

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Kusur Durumuna/Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz

KUSUR DURUMUNA/SAĞLIK KURULU RAPORU USUL VE ORANINA KARŞI RAPORUN TEBLİĞİNDEN SONRA HERHANGİ BİR İTİRAZ İLERİ SÜRÜLMEMESİ HALİNDE, DİĞER YAN LEHİNE MÜKTESEP HAK DOĞAR. Emsaller:

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

YARGILAMALARDA İSTİKRAR KAZANMIŞ İÇTİHATLAR UYGULANMALIDIR

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Sınai Mülkiyet Kanunu

Fikri Haklarla alakali mevzuat, patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı olan mevzuat metinleri tek bir çatıda Sınai Mülkiyet Kanunu adı ile Kanun ile toplanmıştır.

Afk Külliye - Bizden Haberler

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

HİZMETLERİMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR

Koronavirüs sebebiyle tüm resmi kurumların kapanmasından doalayı uzun süre ara verdiğimiz sektörlerimize normalleşme sürecinde 15.06.2020 tarihiyle itibariyle  tüm hızımızla devam ediyoruz.

Afk Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

AFK HUKUK BÜROSU YENİ YERİNDE

AFK Hukuk bürosu yeni yerinde hizmetine devam etmek için kapılarını açtı.Daha evvelinde Bayramyeri’nde olan Afk Hukuk bürosu Bahçelievler'de yeni yerinde hizmete devam ediyor. Abbas Kocakaya başkanlığında toplam 3 avukatın ve bir çok sayıda avukat katibinin hizmet vereceği yeni yerimizi tüm halkımıza açtık . Afk Hukuk avukatlık ve danışmanlık adı altında hizmete giren büromuz uzman kadromuzla hizmet vermektedir.

Son Yazılar

15
Haz.
Sit Alanları-Kültür ve Tabiat Varlıkları Çalışması
Yayınlayan: Av. Abbas KOCAKAYA
Tanım: Kamu yararı dikkate alınarak doğal ve kültürel mirasların korunması gayesiyle devlet tarafından belli arsa ve arazilerde yapılaşma ve herhangi bir değişime izin verilmeyen, koruma altında bulunan alanlara SİT alanları denir. Doğal sit, kentsel sit, tarihi sit, arkeolojik sit olmak üzere dört sit türü vardır. Sit kararı, Sit alanlarının tescil kararları, ilgili komisyonlar ve kurulların kararları sonrası Resmî Gazetede yayımlanır ve ilgili Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur. Bir alanın sit olarak ilanına, sit ilanında belirtilen sit derecesi ile mevcut sit kararlarında yapılan derece değişikliklerine, kararın ilanından itibaren 60 gün için
19
Haz.
Hukuk Dili ve Hukuktaki Kelimeler Armonisi
Yayınlayan: Av. Abbas KOCAKAYA
Kelimeler canlı organizmalardır. Kelimeler armonisine katkı sunmak zenginliktir. Bazen Latince bir kelime dahi dilimizin toplumumuzun değirmeninden geçmiş öğütülmüşse yadırgamamak lazım gelebilir. Mesela aroma, atmosfer, avans, arkeoloji, antrenör, argüman, angarya vb.  
20
Şub.
Kamulaştırma Kararlarının İptali
Yayınlayan: Av.Abbas KOCAKAYA
Kamulaştırma kararlarının iptali davası, idarenin kamu gücünü kullanmak suretiyle haksız ve hukuka aykırı kamulaştırma yapması halinde başvurulacak en önemli hukuki yol olarak kabul edilmektedir.
13
Şub.
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
Yayınlayan: Av.Abbas KOCAKAYA
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (Vergi Usul Kanunu(VUK) 323.md ) İZAH Ticari ve zirai kazançta elde etme, tahakkuk esasına bağlanmış olup gelirin elde edilmiş sayılması için tahsil şartı aranmaz. Miktar ve tutar itibariyle kesinleşen gelir tahakkuk etmiş olur ve elde edilmiş sayılarak vergiye tabi tutulur. Vergi sisteminde şüpheli alacak karşılığı müessesesinin varlığı, söz konusu kazançlarda tahakkuk esasının geçerli olmasının bir sonucudur. Zira tahakkuk ettiği için gelir yazılan sözgelimi bir satışa ilişkin alacağın tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda karşılık ayrılamaması mükellefler için ciddi külfetler doğuracaktır. Ala
12
Şub.
Mukaddime, Alamet-i Farika
Yayınlayan: Av.Abbas KOCAKAYA
Mukaddime, Alamet-i Farika, bir şeyi benzerlerinden ayırmaya yarayan kendine mahsus özelliktir. Bir ticaret hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik, MARKA anlamına gelir.  Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.